Iedereen Jess FM ?

Benieuwd wat dit betekent ? Kijk naar iedereen beroemd op één, vrijdag om half acht !