Timing renovatie lazeretten op d’Arke volgens Bercy Slegers niet haalbaar

Bercy Slegers gelooft niet dat de vooropgestelde timing voor de renovatie van de lazeretten op d’ Arke haalbaar is:

      Actua 3 januari - Bercy Slegers