VK24 Menen - N-VA Menen lanceert onlineplatform om voorstellen voor verkiezingsprogramma te verzamelen

Lees hieronder het persbericht van N-VA Menen:

“Met N-VA werken we al twee bestuursperiodes mee aan de toekomst van onze stad. Toch voelen we dat er heel wat vragen en bezorgdheden leven bij alle inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem. Met onze partij willen we dus eerst luisteren naar alle inwoners.

Wat zijn uw belangrijkste vragen en ideeën voor de toekomst hier? Wij willen op die echte vragen een antwoord bieden aan alle inwoners, want we werken voor iedereen om hier goed te kunnen wonen, leven en werken, met jong en oud!Tot aan de zomer nodigt N-VA iedereen uit om mee te schrijven aan het programma voor de toekomst van onze stad. Via de site ‘ditisgeenpolitiekecampagne.be’ of via een gele briefkaart kan iedereen een idee of plan indienen.

Die worden via dat online platform ook zichtbaar. Iedereen zal kunnen stemmen over de volgorde van de thema’s die we met N-VA in beleid willen omzetten. Met onze bestuursleden zetten we de komende weken via de sociale media al een aantal ideeën in de kijker. We hopen om zo alle inwoners actief mee te laten schrijven. Schrijft u ook mee aan de toekomst van Menen, Lauwe en Rekkem?

’Voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober komt N-VA met een eigen lijst naar de kiezer. Onze huidige coalitiepartners verkozen om op één lijst naar de kiezer te gaan, wij respecteren hun keuze.Uiteraard is er een ‘waarom’ in dit verhaal: waarom kiest N-VA om onder de eigen naam naar de kiezer te gaan en niet met de coalitiepartners op één lijst op te komen?

- De voorbije 12 jaar bewees N-VA op een correcte en deskundige manier mee te werken over alle partijgrenzen heen, met één doel voor ogen: een fijne stad om in te wonen, leven en werken. In alle openheid en met veel vertrouwen kunnen we op deze manier met het huidige bestuur en met N-VA al een goed rapport voorleggen.

- Maar met onze partij blijven we van hier tot in Brussel dezelfde lijn trekken: een veilig, Vlaams en welvarend Vlaanderen waarin werken en ondernemen loont. Met N-VA leggen we ook in juni al oplossingen op tafel voor de welvaart van alle Vlamingen.

- Onze inwoners hebben nu een stadsbestuur dat goed en hard samenwerkt en daaraan willen wij blijven meewerken vanuit onze eigenheid.

- Dat democratisch open debat en die heldere keuze in oktober voor de inwoners met verschillende politieke klemtonen blijven we met N-VA belangrijk vinden om onze stad in de toekomst vorm te geven. Vandaar dat we met N-VA niet starten met een politieke campagne, maar vertrekken vanuit de inhoud. Het zijn uw ideeën en vragen die we eerst willen in kaart brengen om dan samen met een duidelijk programma Menen, Lauwe en Rekkem vorm te geven.

Placeholder voor de radiospeler

Speelt nu op Jess FM

Data - inladen...