VK24 Menen - Open VLD en Vooruit met gezamenlijke lijst 'Voor 8930'' naar de kiezer

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober dit jaar, hebben Open VLD en Vooruit er voor gekozen om samen één lijst te vormen in Menen.

Lees hieronder de persmededeling van 'Voor 8930':

Onze huidige coalitiepartner N-VA verkoos al eerder om apart naar de kiezer te trekken, wij respecteren deze keuze.

Uiteraard is er een ‘waarom’ in dit verhaal : waarom kiezen Open VLD en Vooruit voluit voor elkaar?
- Eerst en vooral is het organisch gegroeid door de uitstekende samenwerking en openheid tijdens de huidige legislatuur binnen Team 8930 waardoor er veel menselijk vertrouwen ontstaan is tussen de mandatarissen van onze partijen.
- Ook de deskundigheid, de grote inzet en de complementariteit van alle betrokken personen, die alleen het beste met Menen, Lauwe en Rekkem voor hebben, droegen bij tot dat vertrouwen.
- Tenslotte zorgde deze nieuwe politieke cultuur van samenwerken in onze stad voor heel wat positieve energie bij zowel ons als mandatarissen als bij de medewerkers van ons lokaal bestuur. Ook onze inwoners spraken ons hierop afgelopen jaren vaak aan met de vraag om dit absoluut samen verder te zetten.

We zijn er van overtuigd dat je met een ideologie alleen op lokaal vlak niet ver komt. Op basis van wederzijds respect en vertrouwen over partijgrenzen heen, kiezen we voor samenwerking. Ondanks 6 jaar met grote internationale, nationale en lokale uitdagingen, kijken wij met een positief gevoel terug op deze bestuursperiode. In moeilijke tijden kent men zijn echte vrienden en dat is ook gebleken. Als collega’s stonden we schouder aan schouder om elkaar te helpen in vaak netelige dossiers en in ongeziene crisistijden zoals corona, de vluchtelingencrisis vanuit Oekraïne en de energiecrisis.

Er werd en wordt nog steeds positief en zeer constructief samengewerkt binnen het ganse schepencollege en dit over de bevoegdheidsgrenzen heen om Menen, Lauwe en Rekkem nog beter te maken. Dat is een trendbreuk voor onze stad.

Deze gezamenlijke lijst is niet alleen uniek, maar biedt ook een unieke kans voor onze inwoners om te kiezen voor continuïteit in het stadsbeleid. Want laat dit duidelijk zijn, de gemeenschappelijk lijst is de bevestiging van een sterke band en het vertrouwen in elkaar.

Dit is wat politiek zou moeten zijn. Dit is de garantie aan de mensen van Menen, Lauwe en Rekkem voor een positief, menselijk en efficiënt bestuur.

Op onze lijst maken we ook plaats voor geëngageerde, enthousiaste inwoners die als onafhankelijke onze lijst willen versterken en meewerken aan ons project.

Placeholder voor de radiospeler

Speelt nu op Jess FM

Data - inladen...